หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2562  
 

ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 6 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 11.09 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 68 ท่าน