หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (นานางแล อัฐตัน) โดยจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (นานางแล อัฐตัน) โดยจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (นานางแล อัฐตัน) โดยจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (นานางแล อัฐตัน) โดยจ่ายขาดเงินสะสม [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (บ้านนางจันทร์เพ็ญ อู่เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (คลองส่งน้ำชลประทาน ซอย 36 ลำเหมืองไส้ไก่ฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างตรวจเซ็คซ่อมแซมไฟกระพริบเตือนสัญญาณจราจร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 32) โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 32) โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2